Societat Artstica Musical de Castellnovo

DIRECTOR: RICARDO BOLÓS PÉREZ

TERCERA SECCI

Els orígens i formació de la Societat Artística Musical es remunten a l?any 1914. Des de la seua fundació molts han estat els directors que han passat per la societat. Els trenta primers anys, la banda va estar dirigida entre altres per Julio Sabater i José Sánchez el qual amb el seu treball va aconseguir duplicar el nombre de músics. També han estat directors en diferents períodes José Morro, Lorenzo Mendoza i Miguel Àngel Martínez. Des de gener del 2007 es fa càrrec de la direcció de la banda Ricardo Bolós. Dins de l?apartat artístic, la societat ha participat a nombrosos festivals i certàmens, entre els quals destaquem el Certamen Internacional de Bandes de Música ?Ciutat de València? 1994, on va aconseguir un 1r Premi de la 3a. Secció; el Certamen de Bandes de la Diputació de Castelló de 2002 amb un 2n premi de la 3a Secció i el Certamen de Bandes de la Diputació de Castelló de 2005 on va aconseguir el 2n Premi de la 3ª secció. Actualment la societat està formada per 50 músics. A més compta amb una Banda Juvenil de 40 joves músics i una Escola de Música amb 45 alumnes. La Presidenta de la Societat és Eva Aparicio Lara.

PRIMER PREMI