SILVIA SANZ JUNIO


COMUNIDAD DE MADRID

Va néixer a Madrid. Va realitzar els seus estudis musicals al Conservatori Superior de Música en les especialitats de guitarra, piano, harmonia, contrapunt, fuga, composició i direcció d’orquestra amb el mestre Enrique García Asensio. Ha rebut classes de destacats mestres, sent Helmuth Rilling i Aldo Ceccato els que més han influït en la seva formació. Durant la temporada 1993/1994 va exercir les funcions de directora assistent en l’Orquesta y Coro Nacionales de Espanya. Ha dirigit més de 140 concerts a l’Auditorio Nacional de Música així com a nombroses orquestres i cors de diferents països d’Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia. Actualment és directora titular del Grupo Concertante Talia (GCT) i de les seves formacions Orquesta Metropolitana de Madrid i Coro Talia, amb temporada estable de concerts a l’Auditorio Nacional de Música, Madrid Youth Orchestra (MAIG) i Orquesta Infantil Jonsui. Molt implicada en la formació d’orquestres juvenils i la pedagogia orquestral, col·labora també amb agrupacions d’altres països com l’Orquesta Sinfónica Juvenil d’El Salvador. Ha viatjat en tres ocasions a Addis Abeba (Etiòpia) per dirigir l’orquestra de la Yared School of Music, única escola de música d’aquest país.