Bandes seleccionades per al XI Certamen Internacional

16 de desembre de 2016

Acta del procés de selecció de la XI edició

Acta del procés de selecció del XI Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia

Reunida la Comissió de Selecció el dia 15 de desembre de 2016 a les 13 h i tenint en compte els seguÌ?ents criteris:
• Currículum
• Trajectòria de la banda els darrers anys
• Material audiovisual lliurat a l’organització (aspectes tècnics)
• Territorialitat

Han atorgat plaça de participació al XI Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia a les bandes que seguidament relacionem i amb el seguÌ?ent ordre d’actuació realitzat per sorteig el mateix dia:

PRIMERA SECCIÓ
1. Agrupación Socio-Cultural Banda Artística de Merza (Pontevedra)
2. Banda de Música del Centre Instructiu Musical de Mislata (València)
3. Banda de Música de l’Agrupación Musical de Beniaján (Múrcia)

SEGONA SECCIÓ
1. Banda de Música del Centre Artístic Cultural Verge de la Pau d'Agost (Alacant)
2. Banda de Música del Centre Musical i Instructiu Santa Cecília de Puçol (València)
3. Agrupación Banda de Música de la Sierra de Algairén (Saragossa)

L’organització vol agrair a totes les bandes el seu interès per la seua inscripció per aquesta XI edició del certamen i agrair-los que contribueixen amb la seua inscripció i participació a millorar i donar continuïtat a un projecte que treballa per i per a les bandes de música i el món de la cultura musical.

I per que així consti, firmen a la Sénia el 15 de desembre de 2016.
Daniel Puig, president de l'Agrupació Musical Senienca
José Antonio Vila Tormo, director de l'Agrupació Musical Senienca
Mercè Gisbert Cervera, vicepresidenta de l'Agrupació Musical Senienca